Kontrakt / Avtale

Kontrakt mellom dyreeier og Øverstuen hund og kattepensjonat

1.     Inn og utlevering av hunden eller katten skal skje innenfor åpningstidene, dersom ikke annet er avtalt. Reservering av plass er bindende for begge parter fra det tidspunkt du mottar bekreftelsen fra pensjonatet, enten pr post, e-post, sms eller telefon.

2.     Dersom kunden velger å avbestille en reservasjon senere enn 5 dager før innlevering skulle ha skjedd, godtar denne automatisk å måtte betale for 50 % av oppholdet.

3.     Oppgjør skal finne sted ved levering av hunden eller katten via vår kortterminal. Hentes en hund eller katt tidligere enn avtalt, betales det for den bestilte perioden.

4.     Prisen på oppholdet gjelder fra og med den dagen kunden leverer hunden eller katten sin til opphold ved pensjonatet, og til den dag den blir utlevert fra pensjonatet etter endt opphold.

5.     Hund eller katt som ikke blir hentet innen 10 dager etter avtalt tid, kan omplasseres eller avlives, såfremt det ikke blir betalt for ekstra opphold, eller gjort annen skriftlig avtale om dette.
Kunden har selv ansvar for å gi pensjonatet beskjed dersom noe uforutsett skulle inntre, slik at vi kan gjøre situasjonen best for hunden / katten.

6.     Kunden godtar at pensjonatet på kundens regning og risiko kan bestille veterinær til hunden eller katten ved mistanke om sykdom eller skade. Hvis det skal være begrensinger i behandlingen i en slik situasjon, må dette på forhånd skriftlig spesifiseres og avtales med pensjonatet.
Kunden vil bli forsøkt kontaktet før man setter i gang med behandlingen.

7.     Hunden/ katten skal ved innlevering ikke vise tegn til sykdom, være ren og være fri for utøy.

8.     Vi kan dessverre ikke ta imot hunder som er aggressive, eller som ikke anses skikket til å oppholde seg på kennel. Tisper med løpetid (ved innlevering eller forventet under oppholdet) kan mottas uten tillegg i prisen.

9.     Ta gjerne med teppe eller kurv. Disse må være rene, av hensyn til hygienen ved pensjonatet. Leker og personlig utstyr tas med på eget ansvar, og erstattes ikke hvis det blir ødelagt /kommer bort.

10.   Kunden må fremvise gyldig vaksinasjonsattest ved innlevering av hunden eller katten. Attesten må ikke være eldre enn 12 mnd. Førstegangs vaksinering eller revaksinasjon må ikke være foretatt senere enn 14 dager før ankomst.

11.   Vi har ingen fellesforsikring på dyr som er i pensjonatet. Kunde har selv ansvar for å tegne forsikring på sin hund eller katt.

12.   Pensjonatets luftegårder er ca 1.8 m høye, og eventuell overhopping og rømming kan vi ikke stå ansvarlig for, hvis det skulle skje.

13.   Øverstuen Hund og kattepensjonat kan ikke gjøres økonomisk ansvarlig for skader og/eller sykdom som forvolder en hunds eller katts død, invaliditet eller på annen måte varig mèn som følge av forhold før, under eller etter oppholdet ved pensjonatet.

14.   Jeg aksepterer ovenstående betingelser fra Øverstuen hund og kattepensjonat
og lar de ta vare på min(e) hund(er) eller katt(er) i følgende periode.

Kontrakten må medbringes ferdig underskrevet ved innlevering av dyr(ene).

Last ned kontrakt for utskrift og signering i PDF Format eller i DOC Format (Word)